DE REGELS

Men neme 10 namen van nog in leven zijn de beroemdheden, plaatse deze in een elektronisch tekstdocument en zende deze aan de redactie van De Dodenlijst 2012. Elk van de 10 namen dient te voldoen aan de volgende criteria:

Het is een naar alle redelijkheid en billijkheid bekende Nederlander dan wel wereldburger (Een goede indicatie is de naam in te voeren in een zoekmachine op het wereldwijde web en het gevonden aantal zoekresultaten op hun merites te beoordelen. De redactie heeft in dezen het laatste woord).

De persoon heeft geen ter dood veroordeling op zijn of haar naam staan op 31 december 2011. Wordt er een doodsvonnis uitgesproken gedurende het jaar 2012 dan blijft de keuze valide.

De persoon dient een lid te zijn van het rijk der Animalia, de stam Chordata, de klasse Mammalia, de orde Primates, de familie Hominidae en het geslacht Homo.

U verwacht voorts dat deze persoon in het jaar 2012 zal komen te overlijden.

Om de competitie iets uitdagender te maken en te voorkomen dat louter 100-jarigen op onze lijsten prijken, zullen we ook dit jaar een puntensysteem handhaven dat afhankelijk is van de leeftijd waarop onze verkozenen komen te overlijden.

00 – 19 jaar: 20 punten
20 – 39 jaar: 18 punten
40 – 49 jaar: 16 punten
50 – 59 jaar: 14 punten
60 – 69 jaar 12 punten
70 – 79 jaar 10 punten
80 – 89 jaar 8 punten
90 – 99 jaar 6 punten
100 jaar 5 punten
>100 jaar 4 punten

Voor de volgende doodsoorzaken zijn 20 bonuspunten per overledene te verdienen:

* Overlijden als direct gevolg van een handeling van Joran van der Sloot.

Overige voorwaarden voor deelname zijn:

Er dient een bedrag van €7,50 (zeven en een halve euro) worden overgemaakt op een nader bekend te maken bankrekening. (Inzenders krijgen hierover per e-mail bericht). Uw Dodenlijst dient voor 23:59 uur op 31 december 2011 (met een speling van 1 minuut) in de Dodenlijstmailbox binnen zijn. Het e-mailadres luidt als volgt: dodenlijst2010@merinobier.nl Er wordt door de deelnemers niet gezeurd ende gezeken over de spelregels, de lijsten van de andere deelnemers en beslissingen van de Dodenlijstjury (tevens redactie). De Dodenlijstjury neemt deze taak van u over. Officiële klachten kunnen worden ingediend bij klachten@merinobier.nl waarna een eenmalige reactie van de jury zal volgen. Vervolgens dient u zich met deze reactie en de eventueel ondernomen actie tevreden te stellen. Begin 2013 zal de som van het geïnde deelnemersgeld worden uitgekeerd aan die deelnemer die de hoogste score heeft behaald (d.w.z. op de lijst van deze deelnemer staat aan het einde van 2012 de grootste hoeveelheid punten overeenkomstig de waarde van de overledenen zoals bepaald in de opsomming hierboven). Bij een gelijke hoogste score van meerdere deelnemers zal het prijzengeld evenredig worden verdeeld en als zodanig worden uitgekeerd.

De Dodenlijstredactie
Amsterdam
30 december 2011

Meest recente berichten

Recente reacties

Archief

Categorieën

Meta