De regels van 2014

by Merino on January 14th, 2014

Men neme 10 namen van nog in leven zijn de beroemdheden, plaatse deze in een elektronisch tekstdocument en zende deze aan de redactie van De Dodenlijst 2014. Elk van de 10 namen dient te voldoen aan de volgende criteria:

Het is een naar alle redelijkheid en billijkheid bekende Nederlander dan wel wereldburger (Een goede indicatie is de naam in te voeren in een zoekmachine op het wereldwijde web en het gevonden aantal zoekresultaten op hun merites te beoordelen. De redactie heeft in dezen het laatste woord).

De persoon heeft geen ter dood veroordeling op zijn of haar naam staan op 31 december 2013. Wordt er een doodsvonnis uitgesproken gedurende het jaar 2014 dan blijft de keuze valide.

De persoon is niet slechts een bekend wereldburger als gevolg van zijn of haar dodelijke aandoening.

Indien de persoon overlijdt ten gevolge van één of meer vormen van kanker, vindt aftrek van 3 punten per overledene plaats.

De inleg van € 7,50 dient vóór 1 maart 2014 worden overgemaakt op nader bekend te maken bankrekening. Bij in gebreke blijven, zal diskwalificatie plaatsvinden.

De persoon dient een lid te zijn van het rijk der Animalia, de stam Chordata, de klasse Mammalia, de orde Primates, de familie Hominidae en het geslacht Homo.

U verwacht voorts dat deze persoon in het jaar 2014 zal komen te overlijden.

Om de competitie iets uitdagender te maken en te voorkomen dat louter 100-jarigen op onze lijsten prijken, zullen we ook dit jaar een puntensysteem handhaven dat afhankelijk is van de leeftijd waarop onze verkozenen komen te overlijden.

00 – 19 jaar: 20 punten
20 – 39 jaar: 18 punten
40 – 49 jaar: 16 punten
50 – 59 jaar: 14 punten
60 – 69 jaar 12 punten
70 – 79 jaar 10 punten
80 – 89 jaar 8 punten
90 – 99 jaar 6 punten
100 jaar 5 punten
>100 jaar 4 punten

Voor de volgende doodsoorzaken zijn 10 bonuspunten per overledene te verdienen:

* Overlijden als direct gevolg van een vuurwerkongeluk in 2014.
* Overlijden als direct gevolg van een val.
* Overlijden als (in)direct gevolg van opzettelijk zelf toegebracht lichamelijk letsel. Overlijden dient binnen 6 weken na toebrengen van het letsel plaatsvinden.

Overige voorwaarden voor deelname zijn:

Er dient een bedrag van €7,50 (zeven en een halve euro) worden overgemaakt op een nader bekend te maken bankrekening. (Inzenders krijgen hierover per e-mail bericht). Uw Dodenlijst dient voor 23:59 uur op 31 december 2013 (met een speling van 1 minuut) in de Dodenlijstmailbox binnen zijn. Het e-mailadres luidt als volgt: dodenlijst2014@merinobier.nl Er wordt door de deelnemers niet gezeurd ende gezeken over de spelregels, de lijsten van de andere deelnemers en beslissingen van de Dodenlijstjury (tevens redactie). De Dodenlijstjury neemt deze taak van u over. Officiële klachten kunnen worden ingediend bij klachten@merinobier.nl waarna een eenmalige reactie van de jury zal volgen. Vervolgens dient u zich met deze reactie en de eventueel ondernomen actie tevreden te stellen. Begin 2015 zal de som van het geïnde deelnemersgeld worden uitgekeerd aan die deelnemer die de hoogste score heeft behaald (d.w.z. op de lijst van deze deelnemer staat aan het einde van 2014 de grootste hoeveelheid punten overeenkomstig de waarde van de overledenen zoals bepaald in de opsomming hierboven). Bij een gelijke hoogste score van meerdere deelnemers zal het prijzengeld evenredig worden verdeeld en als zodanig worden uitgekeerd.
De Dodenlijstredactie
Amsterdam
31 december 2013