Men neme 10 namen van nog in leven zijnde beroemdheden, plaatse deze in een elektronisch tekstdocument en zende deze aan de redactie van De Dodenlijst 2021. Elk van de 10 namen dient te voldoen aan de volgende criteria:

Het is een naar alle redelijkheid en billijkheid bekende Nederlander dan wel wereldburger (Een goede indicatie is de naam in te voeren in een zoekmachine op het wereldwijde web en het gevonden aantal zoekresultaten op hun merites te beoordelen. De redactie heeft in dezen het laatste woord).

De persoon heeft geen terdoodveroordeling op zijn of haar naam staan op 31 december 2020. Wordt er een doodsvonnis uitgesproken gedurende het jaar 2021 dan blijft de keuze valide.

De persoon dient een lid te zijn van het rijk der Animalia, de stam Chordata, de klasse Mammalia, de orde Primates, de familie Hominidae en het geslacht Homo.

U verwacht voorts dat deze persoon in het jaar 2021 zal komen te overlijden.

Om de competitie iets uitdagender te maken en te voorkomen dat louter 100-jarigen op onze lijsten prijken, zullen we ook dit jaar een puntensysteem handhaven dat afhankelijk is van de leeftijd waarop onze verkozenen komen te overlijden.

00 – 19 jaar: 20 punten
20 – 39 jaar: 18 punten
40 – 49 jaar: 16 punten
50 – 59 jaar: 14 punten
60 – 69 jaar 12 punten
70 – 79 jaar 10 punten
80 – 89 jaar 8 punten
90 – 99 jaar 6 punten
100 jaar en ouder: 5 punten

Voor de volgende doodsoorzaken zijn 20 bonuspunten per overledene te verdienen:

1) Overlijden als direct gevolg van een daad van agressie door een dier anders dan een Homo Sapiens.
2) Overlijden als direct of indirect gevolg van besmetting met HIV/AIDS of een Staphylococcus bacterie.
3) Overlijden als direct gevolg van een ongeluk in of rond het eigen huis (het kan ook een huurhuis betreffen).

Indien de oorzaak van het overlijden een direct gevolg is van kanker, wordt een aftrek van 3 punten per overledene in rekening gebracht.

Overige voorwaarden voor deelname zijn:

Er dient een bedrag van €7,50 (zeven en een halve euro) worden overgemaakt op een nader bekend te maken bankrekening o.v.v. ‘Contributie Dodenlijst 2021’. (Inzenders krijgen hierover per e-mail bericht). Uw Dodenlijst dient voor 23:59 uur op 31 december 2020 (met een speling van 1 minuut) in de Dodenlijstmailbox binnen zijn. Het e-mailadres luidt als volgt: dodenlijst2021@merinobier.nl Er wordt door de deelnemers niet gezeurd ende gezeken over de spelregels, de lijsten van de andere deelnemers en beslissingen van de Dodenlijstjury (tevens redactie). De Dodenlijstjury neemt deze taak van u over. Officiële klachten kunnen worden ingediend bij klachten@merinobier.nl waarna een eenmalige reactie van de jury zal volgen. Vervolgens dient u zich met deze reactie en de eventueel ondernomen actie tevreden te stellen. Begin 2022 zal de som van het geïnde deelnemersgeld worden uitgekeerd aan die deelnemer die de hoogste score heeft behaald (d.w.z. op de lijst van deze deelnemer staat aan het einde van 2021 de grootste hoeveelheid punten overeenkomstig de waarde van de overledenen zoals bepaald in de opsomming hierboven). Bij een gelijke hoogste score van meerdere deelnemers zal het prijzengeld evenredig worden verdeeld en als zodanig worden uitgekeerd.

De Dodenlijstredactie
Amsterdam
December 2020